O nas
Kamil Jurczewski
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca magisterska, napisana pod kierunkiem sędziego Sądu Najwyższego prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, dotyczyła prawa cywilnego- sposobów ustanowienia odrębnej własności lokalu. Stypendysta Uniwersytetu Wiedeńskiego. Przed założeniem własnej kancelarii, doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej kancelarii międzynarodowej oraz w wiodących kancelariach krajowych.

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na prawie cywilnym, gospodarczym, ze szczególnym uwzględnienie prawa upadłościowego oraz postępowań dotyczących nieruchomości. Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych. Jest obrońcą w sprawach karnych oraz karnoskarbowych.

adw. Kamil Jurczewski posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych – Warszawa
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań – Warszawa
Zniesienie współwłasności – Adwokat Warszawa
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan