O nas
Magdalena Nowosadzka
Adwokat

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Równolegle ukończyła studia w Instytucie Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską mec. Nowosadzka napisała w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Teresy Liszcz pt.: „Obowiązkowe zatrudnienie skazanych – zagadnienia prawne” oraz w Katedrze Prawa Unii Europejskiej pt.: „Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy”. Z kancelarią związana od 2015 roku.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie upadłościowym, w tym upadłości konsumenckiej. Ma bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także prawo ochrony danych osobowych. Reprezentuje w sprawach karnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Poza współpracą z przedsiębiorcami prowadzi sprawy cywilne w imieniu osób fizycznych. Uczestniczy w sprawach rozwodowych, związanych z opieką nad dziećmi oraz ich utrzymaniem.

Adw. Magdalena Nowosadzka posługuje się językiem angielskim.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych – Warszawa
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań – Warszawa
Zniesienie współwłasności – Adwokat Warszawa
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan