O nas
Martyna B. Szczygielska
Adwokat

Absolwentka Akademii Arbitrażu organizowanej przez ECA, doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego (Instytut Prawa Cywilnego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika poprzez zawieszenie w wykonywaniu praw udziałowych” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Bilewskiej. Martyna B. Szczygielska specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie papierów wartościowych, prowadząc obsługę w tym zakresie podmiotów krajowych oraz zagranicznych. Jej doświadczenie obejmuje przygotowywanie umów, opinii prawnych, memorandów, uczestniczenie w transakcjach fuzji i przejęć, jak również mediacjach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Pomaga również przy sporządzaniu analiz due dilligence dotyczących spraw korporacyjnych oraz nieruchomościowych.

Adw. Martyna B. Szczygielska posługuje się językiem angielskim.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych – Warszawa
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań – Warszawa
Zniesienie współwłasności – Adwokat Warszawa
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan