O nas
Wojciech Kępka-Mariański
Adwokat

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Orzeczenia wydawane przez sądy polubowne” napisał pod kierunkiem Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Tadeusza Erecińskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach krajowych. W swojej praktyce zawodowej świadczy pomoc prawną na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych a także na rzecz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego. Obrońca w licznych procesach karnych.

Wykładowca związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

adw. Wojciech Kępka-Mariański posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych – Warszawa
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań – Warszawa
Zniesienie współwłasności – Adwokat Warszawa
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan