Dla biznesu

Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość

Świadczymy zastępstwo procesowe w postępowaniach egzekucyjnych, ze szczególnym uwzględniem postępowań egzekucyjnych z nieruchomości, w ramach których zaskarżamy oraz eliminujemy niezgodne z prawem czynności komorników.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w sytuacji niewypłacalności przedsiębiorcy lub zaistnienia zagrożenia niewypłacalnością.

Rekomendujemy, wdrażamy oraz czuwamy nad przebiegiem najwłaściwszej formy postępowania- restrukturyzacyjnego w sytuacji gdy istnieje możliwość kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) albo upadłościowego, prowadzącego do spieniężenia całego majątku przedsiębiorcy oraz tym sposobem zaspokojenia wierzycieli. Dążymy do ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania spółki.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  1. zidentyfikowanie przesłanek umożliwiających skuteczną restrukturyzację albo upadłość;
  2. wskazanie właściwego terminu na złożenie wniosku w celu uniknięcia odpowiedzialności członków zarządu za zadłużenie spółki;
  3. sporządzanie planu restrukturyzacyjnego; 
  4. sporządzanie wniosku restrukturyzacyjnego/wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wszelkich pism procesowych w toku postępowań;
  5. reprezentowanie przed sądem, syndykiem oraz komornikami;
  6. kontrolę legalności działań syndyka;
  7. negocjacje z wierzycielami;

Reprezentujemy także wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, skutecznie dochodząc ich należności.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych – Warszawa
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań – Warszawa
Zniesienie współwłasności – Adwokat Warszawa
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan