Dla biznesu

Prawo spółek (obsługa korporacyjna)

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spółek, w tym m.in.:

  1. zakładania spółek handlowych,
  2. przekształcania, likwidacji spółek handlowych,
  3. restrukturyzacji oraz optymalizacji przedsiębiorstw,
  4. wsparcia prawnego w bieżącej działalności spółek,
  5. obsługi wspólników, udziałowców, akcjonariuszy oraz organów spółek,
  6. przygotowania dokumentacji korporacyjnej, w tym: uchwał, umów i porozumień wspólników oraz umów o współpracy oraz umów inwestycyjnych,
  7. wsparcia w zakresie sporów korporacyjnych – m. in. w sprawach o wyłącznie wspólnika, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał, odpowiedzialności zarządu spółki,
  8. negocjowania oraz przygotowania kontraktów handlowych,
  9. reprezentacji podmiotów gospodarczych przed regulacyjnymi organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przez sądami powszechnymi.
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Zniesienie współwłasności
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan