Dla biznesu

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi – w postępowaniach sądowych oraz w arbitrażu.

Prawnicy Kancelarii legitymują się znacznym doświadczeniem oraz licznymi sukcesami w reprezentowaniu klientów w procesach przed sądami powszechnymi oraz w arbitrażu.

Kancelaria zapewnia również obsługę na etapie przedsądowym – w negocjacjach mających służyć rozwiązaniu sporu bez konieczności występowania z powództwem, w sprawach w których możliwe jest zawarcie ugody.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Zniesienie współwłasności
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan