Dla biznesu

Rynki kapitałowe

Usługi Kancelarii obejmują doradztwo w zakresie prawa regulującego obrót instrumentami finansowymi i publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym w szczególności w zakresie:

  1. wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym oraz w ramach ASO,
  2. bieżącego wsparcia emitentów w funkcjonowaniu w ramach rynku zorganizowanego.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów wyspecjalizowanych, jak i emitentów papierów wartościowych, niezwiązanych z rynkiem kapitałowym.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Zniesienie współwłasności
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan