Nasze specjalizacje
Co robimy
Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej wyznaczony jest z jednej strony przez zapotrzebowanie naszych Mocodawców, zaś z drugiej strony przez doświadczenie- zakończone sukcesami sprawy oraz projekty. Nasze dotychczasowe działania pokazują, iż jesteśmy w stanie szybko oraz kreatywnie, z korzyścią dla naszych Mocodawców, opanować także nowe zagadnienia pojawiające się w toku świadczenia pomocy prawnej. W zaprezentowanym zestawieniu, wskazujemy jednakże obszary specjalizacji- problematykę prawną, z którą w naszej praktyce dotychczas spotykaliśmy się najczęściej
Dla biznesu
Dla osób prywatnych
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych – Warszawa
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań – Warszawa
Zniesienie współwłasności – Adwokat Warszawa
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan