Dla biznesu

Umowy i transakcje handlowe

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie umów zawieranych przez przedsiębiorców. Usługi Kancelarii obejmują:

  1. prowadzenie audytów prawnych,
  2. wypracowywanie struktur prawnych transakcji i inwestycji, w tym w zakresie finansowania,
  3. wsparcie w zakresie negocjacji oraz przygotowania umów handlowych,
  4. reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących zawarcia lub realizacji umów handlowych, 
  5. reprezentację podmiotów gospodarczych przed regulacyjnymi organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przez sądami powszechnymi.


Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi biegłymi oraz doradcami podatkowymi.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych – Warszawa
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań – Warszawa
Zniesienie współwłasności – Adwokat Warszawa
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan