Dla osób prywatnych

Zniesienie współwłasności

W sytuacji, w której strony nie są wstanie osiągnąć porozumienia co do wspólnego sposobu zarządzania daną rzeczą rozwiązaniem może być zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności to jedno z dostępnych narzędzi prawa, dzięki któremu możemy znieść stosunek prawny, jaki łączył dotąd współwłaścicieli. Co ważne zniesienie współwłasności nie musi się wiązać z wstępowaniem na drogę sądową. Obowiązujące przepisy prawa przewidują trzy sposoby zniesienia własności.

Adwokat odpowiada: Co oznacza zniesienie współwłasności?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie o to, jak znieść współwłasność postarajmy się jeszcze lepiej zrozumieć czym jest instytucja zniesienia współwłasności i jakie niesie za sobą konsekwencje dla dotychczasowych współwłaścicieli.

Współwłasność to prawo do tego samego obiektu – ruchomości lub nieruchomości – które przysługuje niepodzielnie konkretnym osobom. Współwłaścicielami mogą być małżonkowie, którzy w trakcie trwania związku małżeńskiego zakupili razem dom lub rodzeństwo, które zostało współwłaścicielami nieruchomości na drodze dziedziczenia. W wielu przypadkach współwłasność nie nastręcza nam problemów. Są jednak sytuacje, w których zmiana obecnego stanu rzeczy byłaby dla nas bardziej korzystna niż dalsza współwłasność. W takich sytuacjach należy posłużyć się zniesieniem współwłasności.

Instytucja zniesienia współwłasności pozwala:

  • – podzielić wspólną rzecz (np. wspólną działkę na dwie odrębne nieruchomości, o ile jest to fizycznie wykonalne),
  • – wyrównać wartość poszczególnych udziałów poprzez dopłaty pieniężne,
  • – przyznać jednemu właścicielowi rzecz, której nie można podzielić z jednoczesnym obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli.
zniesienie-wspolwlasnosci-adwokat-warszawa

Czego może dotyczyć zniesienie współwłasności?

Jak już wcześniej wzmiankowaliśmy współwłasność może dotyczyć zarówno prawa do nieruchomości, jak i dóbr ruchomych. To samo dotyczy zniesienia współwłasności. Niezależnie od tego, czy współwłasność dotyczy nieruchomości czy ruchomości obowiązujące prawo przewiduje, iż jej zniesienie może się obyć jedynie w dwóch trybach – umownym i sądowym.

Trzecim sposobem zniesienia współwłasności jest oczywiście sprzedaż przedmiotu współwłasności i podzielenie między współwłaścicieli kwot uzyskanych ze sprzedaży. 

Sądowe zniesienie współwłasności

Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się na drodze postępowania nieprocesowego. Postępowanie to leży w kompetencji Sądu Rejonowego. Z możliwości sądowego zniesienia współwłasności najczęściej korzystają współwłaściciele, którzy z różnych względów nie są w stanie dojść do porozumienia. W tym przypadku warto, żeby naszą sprawę prowadził doświadczony adwokat. Bardzo przydatna jest pomoc adwokata, który posiada wiedzę z zakresu wyceny i szacowania nieruchomości, w sprawach w których znoszona jest współwłasność nieruchomości. Osią sporu w takich sprawach jest zazwyczaj ocena poprawności sporządzenia operatu szacunkowego.

Umowne zniesienie współwłasności

Umowne zniesienie współwłasności odbywa się na mocy umowy notarialnej, w sytuacjach gdy współwłasność dotyczy nieruchomości. Również przed zniesieniem współwłasności w trybie umownym warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże wynegocjować najlepsze warunki. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Zniesienie współwłasności
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan